بهرام گرامی تحصیلات ابتدائی و متوسّطه را در زادگاه خود تهران به ‏پایان رسانید. لیسانس مهندسی کشاورزی را از دانشگاه تهران، فوق لیسانس را از دانشگاه آمریکایی بیروت و دکترا در ژنتیک و علوم گیاهی را از دانشگاه مانی‏توبا (Manitoba) در کانادا دریافت کرد.

دکتر گرامی با استفاده از فرصت مطالعاتی در سال 1985 به آمریکا عزیمت نمود و به مدّت ده سال در دانشگاه کالیفرنیا در دیویس به تحقیق پرداخت. ایشان به عنوان استاد مدعو در هنگ‏کنگ، بحرین و چین تدریس کرده‌اند.

ویراست سوم گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی، با تشبیهات و استعارات و با شرح و معنی همۀ ابیات مربوط به گل و گیاه در دیوان حافظ، به‌کلّی متفاوت با چاپ‌های قبلی، اخیراً از سوی انتشارات فرهنگ معاصر در تهران منتشر گردیده و در آمازون موجود است. ایشان هم اکنون ویراستار مشاور در دانشنامۀ ایرانیکا در حوزۀ گل و گیاه هستند.

از ایشان، مقاله‌های زیر در زمینۀ گل و گیاه به چاپ رسیده است:

گل و گیاه در شاهنامۀ فردوسی

گل و گیاه در خَمسۀ نظامی گنجوی

گل و گیاه در اشعار مولوی

گیاهان در قرآن

گیاهان تورات،

گیاهان انجیل،

گل و گیاه در اشعار فروغ فرخزاد،  و

گل و گیاه در اشعار سهراب سپهری.

 

Bahram Grami was born and raised in Tehran. He received his BS from Tehran University, MS from the American University of Beirut, and Ph.D. from the University of Manitoba in Canada. He left Iran in 1985 and became a researcher at the University of California in Davis for ten years.

His Latest book, Flowers and Plants in a Thousand Years of Persian Poetry, is available on Amazon. He is currently consulting editor, with Encyclopedia Iranica.